Általános szerződési feltételek

A Posta Törvény sok dolgot előír nekünk; a Te és csomagod biztonsága érdekében, ezekről részletesen olvashatsz az általános szerződési feltételeinkben. Amit kiemelnénk, hogy mi az amit nem küldhetsz a rókapostával?
A szolgáltatás nyújtása során nem szállíthatók az alábbiak:

 

 • szúró-, vágó- és lőfegyver, ezek tartozékai, alkatrészei;
 • lőszer, robbanószer, ezek tartozékai, alkatrészei;
 • radioaktív, gyúlékony, mérgező, maró, tűz- és robbanásveszélyes anyagok, illetve azt tartalmazó tárgyak;
 • élő növények és állatok, halott vagy kitömött állatok, állatbőrök és szőrmék;
 • értéknyilvánítás szolgáltatás, értékes tárgyak szállítása;
 • földi maradványok;
 • romlandó, fertőző, undort keltő áruk;
 • hűtést, fűtést igénylő áruk (jég, szárazjég stb.);
 • kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak, emberi vagy állati embriók;
 • kereskedelmi mennyiségű alkohol, dohányáru;
 • narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok;
 • nem megfelelően csomagolt tárgyak;
 • postafiókra címzett küldemény;
 • nem könyvelt küldemény;
 • az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk;
 • bűncselekményből származó tárgyak
 • pénz (készpénz, érmék, bankjegyek, átruházható értékpapírok, részvények, kötvények vagy bármi, ami a pénzzel egyenértékű), bélyeg, érme
 • kábítószer, narkotikum, tudatmódosítók
 • hatósági engedélyhez kötött egyéb tárgyak
 • veszélyes hulladék, különösen, de nem kizárólagosan használt fecskendők, orvosi hulladék, vér, és
  biológiai veszélyt hordozó patológiai tárgyak, anyagok