További információk
Vissza a listába

Hírek

Gyorsaké a szerencse!

2017. november 29. hír

Csomagot kaptál FOXPOST automatába?

Vedd át a küldeményed az értesítő SMS kézhezvételétől számítva 12 órán belül, és máris játékban vagy heti nyereményünkért, egy FOXPOST plüss rókáért.

Úgy gondolod, megy ez neked gyorsabban is?

Ha az értesítő SMS kézhezvételétől számítva 6 órán belül átveszed a csomagod a FOXPOST automatából, nagy esélyekkel indulhatsz fődíjunkét, a 100 000 Ft értékű Extreme Digital vásárlási utalványért!

A játék időtartama: 2017. november 29 – december 23.
Fődíj sorsolás: 2018. január 3.

HETI NYERTESEINK

1. heti nyertes: Rigó Attila
2. heti nyertes: Czink Beáta
3. heti nyertes: Pardiné Veres Viktória
4. heti nyertes: Vadd Andrea

A FŐDÍJ NYERTESE
Fornyos Kinga

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Részletes játékszabályzatunkat alább olvashatod:

„GYORSAKÉ A SZERENCSE” NYEREMÉNYJÁTÉK
FOXPOST 2017. NOVEMBER 29.

„GYORSAKÉ A SZERENCSE” NYEREMÉNYJÁTÉK

Játékszabályzat
A FoxPost Zrt. (3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.; cégjegyzékszáma: 10-10-020309) (a továbbiakban: „Szervező”) a felhasználói aktivitás előmozdítása érdekében Nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Játék”) szervez.

I. A Játék időtartama:
A Játék 2017. november 29. 09:00-tól 2017. december 23. 23:59:59-ig tart (a továbbiakban: „Játékidő”).
A játék 4 játékhétből áll:
1. játékhét: 2017. november 29. 00:00-tól 2017. december 03. 23:59:59
2. játékhét: 2017. december 04. 00:00-tól 2017. december 10. 23:59:59
3. játékhét: 2017. december 11. 00:00-tól 2017. december 17. 23:59:59
4. játékhét: 2017. december 18. 00:00-tól 2017. december 23. 23:59:59

II. A Játékban való részvétel:
A Játékban részt vehet minden a Játék kezdetekor 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személy. (a továbbiakban: Résztvevő).
A Játékban részt vehet a jelen (II.) pontban meghatározott személy, aki a Játék időtartama alatt címzettként csomagot vesz át FOXPOST csomagautomatából a Szervező által küldött értesítő SMS kézhezvételét követő 6 vagy 12 órán belül.
Azok, akik 2017. december 24. 00:00 után címzettként csomagot vesznek át FOXPOST csomagautomatából, már nem vesznek részt a Játékban.
A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes.
A Játékban Résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatot (a továbbiakban: „Játékszabályzat”, „Szabályzat” vagy „Részvételi feltételek”).

III. Sorsolás, eredményhirdetés:
Szervező a Játék időtartama alatt az egyes játékhetek lezárultát követő munkanapon hetente 1 (azaz egy) nyertest sorsol (a továbbiakban: „Nyertes”), azon Résztvevők közül, akik Szervező által küldött értesítő SMS kézhezvételét követő 12 órán belül átvették a küldeményüket FOXPOST csomagautomatából. A Nyertes 1 darab plüss játékrókát (a továbbiakban: Nyeremény vagy Nyereménytárgy) nyer.

Ezt követően a Szervező telefonon, SMS-ben felveszi a kapcsolatot a Nyertessel. Amennyiben a Nyertes nem veszi át a nyereményét, pótnyertes nem kerül kisorsolásra.

Fődíj
Szervező a Játék lezárultát követően, 2017. január 3-án 1 (azaz egy) nyertest sorsol (a továbbiakban: „Nyertes”), azon Résztvevők közül, akik Szervező által küldött értesítő SMS kézhezvételét követő 6 órán belül átvették a küldeményüket FOXPOST csomagautomatából. A Nyertes 100 000 Ft értékű Extreme Digital vásárlási utalványt (a továbbiakban: Nyeremény vagy Nyereménytárgy) nyer.

Ezt követően a Szervező telefonon, SMS-ben felveszi a kapcsolatot a Nyertessel. Amennyiben a Nyertes nem veszi át a nyereményét, pótnyertes nem kerül kisorsolásra.

A Résztvevő elismeri, hogy a Játékban való részvételével a Szervező által megismerésre kerülnek egyes személyes adatai, úgymint név, e-mail cím, telefonszám, adóazonosító jel.

IV.
A Résztvevő a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatot, és a Szervező Adatkezelési tájékoztatóját, továbbá elfogadja, hogy a Játékkal kapcsolatos információkkal kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt zárt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó.

V.
A Résztvevő a Játékban való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy azonosítása az általa megadott telefonszám valamint a Szervező által esetlegesen kért dokumentumok egybevetése útján történik. A nyeremény csak akkor kerül átadásra, ha a Nyertes által megadott adatok valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják, illetve a csomagátvétel a Játék időtartama alatt történt.

VI.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy saját maga, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a Nyertesről, illetve a nyeremény átadásáról fénykép-, hang – illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. Felhasználó elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a Szervezőt, vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.

VII.
A Játéknak nem célja, hogy kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a Résztvevő azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie.

VIII. A nyeremény átvétele:
> A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.
> A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az – a jelen Szabályzatban meghatározott kereteken belül – a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.
> A nyeremény az átvételt megelőzően másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható.
> A nyeremény eljuttatása a jelen Részvételi Feltételekben foglaltak szerinti azonosítást követően történik meg. A Nyertessel a Szervező felveszi a kapcsolatot a nyeremény eljuttatása okán. A Nyertes által megadott hibás, hiányos vagy téves adatokból eredő károkért illetve következményekért a Szervező a felelősséget kizárja.
> A nyeremények Nyerteshez történő eljuttatását a Szervező végzi, a kiszállítás a nyertes által megadott magyarországi FOXPOST automatába történik.
> A Játék ingyenességére tekintettel a Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, és/vagy költségtérítést, sérelemdíjat.

IX. Egyéb rendelkezések
> A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont); (b) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont).
> Résztvevő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez, a Szervező Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően.
> A Játékkal kapcsolatban kérdés, panasz, felvilágosítás-kérés a FOXPOST Facebook oldalán kérhető.
> A Szervező a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a hatályos magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
> A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. A Résztvevők a feltöltött tartalmaikkal a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.
> A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
> A Szervező fenntartja a jogot a jelen Játék bármikor történő, indokolás nélküli felfüggesztésére, leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, amelyről a Csomagvarázslón értesítheti a Résztvevőket.
> Ha a Résztvevő a jelen Részvételi Feltételeket – azok bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azokkal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

2017. november 29.
FoxPost Zrt.
Minden jog fenntartva!